Patchwork Klub

Fotografie: 2007, Október - Druhá spoločná výstava klubu - galéria Veritas