Patchwork Klub

Fotografie: 2007, Október - Druhá spoločná výstava klubu - galéria Veritas

V dňoch 31. 10. - 14. 11. 2007 sa konala naša druhá klubová výstava. Vystavovali sme v galérii Veritas v Košiciach.