Patchwork Klub

Fotografie: posledná letná dielnička