Patchwork Klub

Fotografie: A. Jesenská - Záhradná slávnosť