Patchwork Klub

Fotografie: E.Balúšiková - Vianočné prestieranie