Patchwork Klub

Fotografie: Ľ. Csergöová - Môj prvý vankúš