Patchwork Klub

Fotografie: M. Brutovská - Vianočné variácie 2