Patchwork Klub

Fotografie: N. Ratvajová - Vianočná hviezda