Patchwork Klub

Fotografie: O. Paláčiková - Jarné prestieranie