Patchwork Klub

Fotografie: A. Kopčíková - Nedokončená