Patchwork Klub

Fotografie: K. Kolesnáčová - Cesta okolo sveta