Patchwork Klub

Fotografie: M. Jalakšová - Prestieranie 1