Patchwork Klub

Fotografie: M. Pastorová - Piešťanská inšpirácia