Patchwork Klub

Fotografie: M. Slivková - Môj prvý vianočný obrus