Patchwork Klub

Fotografie: V. Petráková - Prestieranie - Dúha