Patchwork Klub

Fotografie: A. Komárová - Black, white, red