Patchwork Klub

Fotografie: E. Martinčeková - Modrá ako more