Patchwork Klub

Fotografie: Ľ. Csergöová - Slnečko pre kamošku