Patchwork Klub

Fotografie: S. Sárossyová - Kozmetická taštička