Patchwork Klub

Fotografie: I. Kasardová - Ide vláčik, ši, ši, ši. . .