Patchwork Klub

Fotografie: Ľ. Csergoová - Vianočný