Patchwork Klub

Fotografie: N. Pliešovská - Vnučke na Vianoce