Patchwork Klub

Fotografie: V. Elizeušová - Drážďanský tanier 1