Patchwork Klub

Fotografie: A. Alexanderčíková - Chrámové okná