Patchwork Klub

Fotografie: E. Polačková - Chrámové okná2