Patchwork Klub

Fotografie: A. Šišková - Obal a kuriatko