Patchwork Klub

Fotografie: E. Poláčková - Okienkový