Patchwork Klub

Fotografie: M. Siváková - Vianočný obrus