Patchwork Klub

Fotografie: A. Alexanderčíková - Vlastná tvorba