Patchwork Klub

Fotografie: A. Horňáková - Chrámové okná