Patchwork Klub

Fotografie: Ľ. Čepková - Vankúšik pre múzeum