Patchwork Klub

Fotografie: M. Hegedušová - Veľkonočné prestierania