Patchwork Klub

Fotografie: M. Siváková - Veľa malých štvorčekov