Patchwork Klub

Fotografie: E. Polačková - Prestierania