Patchwork Klub

Fotografie: M. Horňáková - Slnečná sústava