Patchwork Klub

Fotografie: Z. Kiseľová - Štitíčko