Patchwork Klub

Fotografie: Z. Radáčiová - Pre moju medičku