Patchwork Klub

Fotografie: A. Alexanderčíková - Modré pre dcéru