Patchwork Klub

Fotografie: A. Alexanderčíková - Vianočná štóla I.