Patchwork Klub

Fotografie: A. Vargová - Modrý so zrubom