Patchwork Klub

Fotografie: G. Fedičová - Dva s ružou