Patchwork Klub

Fotografie: J. Štetiarová - Jarný vakúšik