Patchwork Klub

Fotografie: J. Štetiarová - Šestnásť cípov