Patchwork Klub

Fotografie: M. Repášová - Medzinárodná výmena