Patchwork Klub

Fotografie: N. Pliešovská - Medzinárodná výmena blokov