Patchwork Klub

Fotografie: A. Vargová - Jarné prestieranie