Patchwork Klub

Fotografie: M. Habinová - Skalná ruža