Patchwork Klub

Fotografie: M. Horňáková - Sviatočné prestieranie