Patchwork Klub

Fotografie: N. Ratvajová - Medzinárodná výmena blokov