Patchwork Klub

Fotografie: H. Tóthová - Krížikový