Patchwork Klub

Fotografie: Ľ. Kovaľuková - Moja prvá